top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

W wykonaniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO), wprowadza się w Lavish Karolina Łukaszczyk Politykę prywatności i cookies. Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny.

 

§ 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych Użytkowników jest: Lavish Karolina Łukaszczyk , 44-240 Żory, ul.Poziomkowa 7c, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 6511701847.

 

§ 2. Zasady przetwarzania danych:

Administrator przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez Administratora zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Administrator zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

 1. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość;

 2. Ograniczenie celu;

 3. Minimalizacja danych;

 4. Prawidłowość;

 5. Ograniczenie przechowywania;

 6. Integralność i poufność.

 

§ 3. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

 1. Użytkownik, którego dane dotyczą, wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Użytkownika, którego dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

 6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania strony www.lukaszczykart.com, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze, telefonie komórkowym, tablecie Użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookies. Pliki cookies mogą być zamieszczane przez Administratora, jak i podmioty trzecie, z którymi Administrator współpracuje. Wskazane jest zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystywania.

 

§ 4. Jakie dane są zbierane przez Administratora?

 1. Dane zbierane podczas rejestracji na stronie oraz podczas korzystania z formularzy kontaktowych czy reklamacyjnych: imię i nazwisko lub firma, miejscowość, numer telefonu i adres email. Wszelkie dane zostaną udostępnione po uprzednim wyrażeniu zgody Użytkownika na ich przetwarzanie przez Administratora. 

 2. Dane zbierane automatycznie: automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyt Użytkowników, w szczególności: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, lokalizacja. Więcej informacji znajduje się w części poświęconej plikom cookies.

 

§ 5. W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane?

Dane osobowe Użytkowników pozyskane w związku z korzystaniem ze strony Administratora będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Obsługi zapytania wysłanego za pomocą formularza kontaktowego.

 2. Obsługi procesu sprzedażowego (rejestracja konta, składanie zamówień).

 3. Prowadzenia działań marketingowych (prezentacja oferty oraz informacji).

 4. Prowadzenie systemu komentarzy. 

 5. Prowadzenie newslettera.  

 

§ 6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 1. Udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 2. Niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. ust. 1 lit. b RODO) ;

 3. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 4. Niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

§ 7. Kto będzie odbiorcą danych i gdzie będą one przekazywane?

Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika każdorazowo z zakresu usług, z jakich korzysta Użytkownik. Katalog odbiorców danych osobowych może wynikać również ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa.

W ograniczonym zakresie w przetwarzaniu danych osobowych mogą brać udział Partnerzy Administratora, dostawcy usług serwisowych, dostawcy usług informatycznych i hostingu, księgowych i rachunkowych, prawnych, kurierskich, przewoźniczych, doradczych, marketingowych.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

§ 8. Przez jaki okres dane będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. 

 

§ 9. Techniki marketingowe
1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads - preferences.
2. Administrator korzysta z pikseli Facebook oraz Instagram. Ta technologia powoduje, że Meta Platforms (właściciel obu Serwisów) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem  Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych Meta Platforms. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. 

 

§ 10. Prawa Użytkownika

 1. Żądania dostępu Użytkownika do swoich danych osobowych;

 2. Sprostowania danych;

 3. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

 4. Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

 5. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;

 6. Przeniesienia danych osobowych Użytkownika.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

§ 11. Jakie będą konsekwencje niepodania danych?

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak bez ich podania część funkcjonalności strony www.lukaszczykart.com może nie działać prawidłowo. 

 

§ 12. W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować poprzez kontakt mailowy na adres e-mail Administratora:  lukaszczyk.karolina.art@gmail.com .

 

§ 13. Wykorzystywanie cookies:

Strona www.lukaszczykart.com wykorzystuje pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania ze strony. Pliki cookies zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom Administrator może uzyskać informacje o tym, jak często Użytkownik odwiedza stronę i które jej elementy są najbardziej interesujące dla Użytkownika. Uzyskane dane Administrator wykorzystuje dla lepszego dostosowania strony do potrzeb Użytkowników, ułatwienia funkcjonowania strony oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. Nazwa strony www: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookies;

 2. Nazwa cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła;

 3. Termin ważności: ważność niektórych plików cookies wygasa po zamknięciu przeglądarki (cookies sesji), inne cookies zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (trwałe cookies);

 4. Wartość: to informacje w pliku cookie, które strona www używa do "zapamiętania" poprzedniej wizyty.

W plikach cookies przechowywane są podstawowe informacje potrzebne do poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Użytkownicy strony mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji stronie poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez stronę Administratora. W powyższej sytuacji należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookies na urządzeniach (komputer, laptop, telefon). Aby to zrobić należy zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na stronie będzie o to pytać. Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookies dla określonych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookies. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze (patrz linki poniżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub  (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

 

§ 14.W jaki sposób zabezpieczane są dane osobowe?

Bazy danych Administratora zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

§ 15. Zmiany polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie. Po dokonaniu zmiany, Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.08.2023 roku.

bottom of page